Garanti & Vejledning

Profil Markiser

Profil Markiser

På alle vores markiser yder vi 5 års garanti mod fabrikationsfejl.*

 

LED lys og varmelamper: Der ydes 2 års garanti på LED lys og varmelamper.

De første 2 år omfatter garantien materialer, arbejdsløn samt kørsel. De efterfølgende 3 år omfatter garantien materialer, men arbejdsløn og kørsel betales efter den til enhver tid gældende prisliste.

Vi gør opmærksom på, at du selv skal dokumentere købstidspunktet ved fremvisning af faktura eller andet, der viser købstidspunktet.

Garantien omfatter enhver fejl, som måtte skyldes materialefejl, elektroniske fejl eller fabrikationsfejl og dækker udbedring eller udskiftning af de dele, som ikke fungerer korrekt, dog bemærkes, at arbejdsløn og kørsel ikke er indbefattet efter 2 år.

Garantien omfatter ikke:

  • Lynnedslag
  • Hærværk
  • Skader som følge af unormale vejrforhold (f.eks. skybrud)
  • Skader som følge af anvendelse i frostvejr
  • Skader som følge af anvendelse i regnvejr (se retningslinjer ved brug i regnvejr)
  • Evt. driftstab
  • Evt. efterjusteringer, kappemontering eller smøring

* Grundet større forbrug, og dermed slidtage, ydes der kun 2 års garanti på dugen til erhvervsmæssigt brug.

Se vores garanti og vejledning her.